Enerji Kimlik Belgesi (EKB)  ve Sıvaterm

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre; hem yeni ve hem de mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması zorunludur.

 

Sıvaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası’nı yeni projelerinizde kullandığınızda A Sınıfı (En iyi sınıf) Enerji Kimlik Belgesi alabilirsiniz. Mevcut binalarınıza da Sıvaterm yalıtım sıvası ile mantolama yaptığınızda, hali hazırdaki sınıfı ne olursa olsun, Sıvaterm’in yüksek yalıtım performansının sağladığı enerji tasarrufu binanızı A Sınıfı EKB ‘li binalar kategorisine taşır.

 

EKB – Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre hem yeni hem de eski binaların almakla yükümlü oldukları, binaların enerji kullanım verimliliğini denetleyen belgedir. Enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla denetim yapar. EKB, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir.

 

Daha basit şekliyle ifade edecek olursak; beyaz eşyalardaki enerji performansı sınıflandırması artık binalar için de yapılacaktır. Enerji Kimlik Belgesi’ndeki sınıflandırmalar A ‘dan G ‘ye kadar olmaktadır. A Sınıfı en verimli seviyeyi, G Sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Bu örnekten sonra tekrardan kısaca şu tanımlamayı yapabiliriz; EKB binaların hangi enerji/enerji tasarrufu sınıfına dahil olduklarını gösteren belgedir.

 

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan inşaat projelerinin en az C Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi almaları zorunludur. Aksi halde bu binaların iskan ruhsatı alamayacakları kanunen sabittir. Yapımı ilgili kanundan önce tamamlanmış, mevcut binalar için EKB asgari sınıflandırma seviyesinde olma zorunluluğu yoktur. Bu binalar A Sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.