Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Sıvaterm

 

Binalarda ısı yalıtımı , su izolasyonu ve dış cephe mantolama uygulamalarının insan sağlığını, can ve mal güvenliğini riske atmayacak bir biçimde yapılabilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik revize edilerek, 9 Eylül 2009 tarihinde son haliyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik hükümleriyle, binaların yangın güvenliği konusunda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda yangın dayanımı zayıf olan ısı yalıtımı ve dış cephe mantolama malzemelerinin binalarda kullanılması yönünde kısıtlamlar ve yasaklamalar getirilmiştir.

 

Sıvaterm Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası  A1 Sınıfı yanmaz yani hiç yanmaz malzemedir. Bu yapısından dolayı  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ‘in içerdiği tüm bağlayıcı hükümleri eksiksiz karşılamaktadır.

 

TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfı “E” olan (DIN 4102’ye göre “B1”) ve “normal alevlenici” özellik taşıyan Ekspande Polistren (EPS), Extrüde Polistren (XPS) köpükler ile bunların türevleri olan Karbon Takviyeli EPS gibi piyasada farklı ticari markalarla satılan tüm yanıcı izolasyon malzemelerinin, 2 katın üzerindeki binalarda dış cephelerde kullanımı yönetmelik ile yasaklanmıştır.

 

Bu yasağa uyulmaması halinde sorumlular hakkında “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve “5236 sayılı Kabahatler Kanunu” hükümleri uyarınca işlem yapılacağına dair madde de aynı yönetmelikte yer almaktadır.

 

Sıvaterm Ailesi olarak can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu yönetmelikte belirtilen hususları yerine getirmenin , hukuksal bir zorunluluk olduğu kadar , insani bir sorumluluk da olduğuna inanıyoruz ve bu bilinçle %100 yangın yalıtımı sağlayan  Sıvaterm Ekolojik Isı Yalıtım Sıvasını üretiyoruz.

 

 

*Yönetmelik hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmeniz için yönetmeliğin tam metni aşağıda paylaşılmıştır.

 

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete  Sayı : 26735

YÖNETMELİK  Karar Sayısı : 2007/12937

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik